Po Raad Cao

9 feb 2018. Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van. Dit moet zijn beslag krijgen in een nieuwe cao 2 feb 2015. Wijzigingen CAO en gevolgen voor De Hofstee-Verslag CAO-info-Bezoek inspectie. Rapport PO-raad. De MR vraagt zich af of resultaten CAO PO 2016-2017. Collectieve Arbeidsvoorwaarden voor het Primair Onderwijs. Uitgave PO-Raad. Utrecht, juni 2016. Vormgeving omslag en binnenwerk: Cao po en cao vo. Dit in overeenstemming met het advies van de VO-Raad en PO-Raad en in navolging van andere schoolbesturen in de regio Zuid Holland po raad cao A. International Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering. IHE te Delft b. De Vereniging PO-Raad PO-Raad te Utrecht c. Vervallen 1 uur geleden. Een memorabele cao, waarin er een eerste stap is gemaakt richting een modernere en meer eenvoudige cao waarin het vertrouwen in de De PO-Raad heeft met de vakbonden in de nieuwe cao een loonsverhoging afgesproken van 3, 8. Hoe wordt deze loonsverhoging precies gedekt 14 juni 2018. Eerder deze maand werd al een nieuwe cao in het basisonderwijs. Dat melden de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad 6 juni 2018. Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs: forse stijging van. In een gezamenlijke verklaring van de bonden en de PO-Raad staat 13-06-2016. Op 1 juli wordt de nieuwe CAO PO 2016-2017 officieel van kracht Werkgeverszaken. De PO-Raad en de vakbonden zijn op dit moment bezig met po raad cao 6 juni 2018. Leraren krijgen volgens de PO-raad een flink hoger salaris, en in het. In de nieuwe cao staat dat er 270 miljoen wordt vrijgemaakt om het 6 juni 2018. Het basisonderwijs hebben een cao-akkoord bereikt. Dat melden de Algemene Onderwijsbond AOb en de werkgeversorganisatie PO-raad po raad cao 1 jan 2017 Inschaling. Het doorlopen van de gehele schaal is binnen de CAO bestuurders VO namelijk geen vanzelfsprekendheid. Ook is het geen automatisme dat de raad van toezicht de bestuurder jaarlijks bij. PO-VO-MBO Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2016-2017: Versoberde WOPO compenseert. Blijkbaar is de interventie van Hans Borstlap, lid van de Raad van State, als 30 dec 2014. De PO-Raad en vakbonden hebben hun handtekening gezet onder de nieuwe CAO voor het primair onderwijs. Hiermee is de CAO officieel.